Проект свързан със сватбените ритуали финансиран от Национален Фонд Култура

"Сватбени фолклорни ритуали  - съвременни музикално артистични практики и интеракци" е проект на Велина Иванова намерил своето реализиране благодарение на Национален Фонд Култура.

Проектът е изключително интересен и полезен за бъдещите младоженци. В него се вплитат автентичните ритуали и съвремената сватба. Има взаимствани елементи от три региона на България - Карловско, Велинградско и Шоплука. Обикновено в сватбените ритуали се използват няколко унифицирани за страната ритуали като захранване с пита и мед, преминаване по бяло платно и ритане на менче от булката. В този проект са използвани няколко различни специфични за фолклорната област елементи. В Шопския ритуал - месенето на обреден хляб от невестата. Във Велинградския ритуал е използван много интересен момент от влизането на булката в новия дом. Тя прекрачва прага като под мищници държи два хляба, а в двете си ръце държи кани вързани със здравец и червен кондец. Има опъната червена нишка до брачното легло. В Карловския ритуал е използван момента в който булката излиза от своя дом, оглежда се в огледало, а след това ръси с китка от чиния жито, монети и дребни бонбони след, което чупи самата чиния.

На проведените презентационни срещи, гостите попъниха следната анкета.

1. Бихте ли желали в сватбения ден да присъстват фолклорни ритуали?

а) Да, всички ритуали  за които съм чувал/а
б) Мисля, че няколко елемента са достатъчни
в) Не желая да присъстват елементи от фолклорните традиции
2.Кои от ритуалите желаете да присъстват?(може да посочите повече от един отговор)
а) "Вземане на булката"
б) Фолклорна група за "извеждане на булката"
в) Криене на обувката
г) Захранване с пита
д) Разчупване на питата
е) Ритане на менче от булката
ж) Кумове хоро
з) Булчино хоро
и)Ръченица с кумови дарове
й) Не желая нито едино от изброените неща
3.Желаете ли да звучат хора и народна музика?

а) Само за кратко в началото на сватбата
б) Задължително поне 1/3 от музиката на сватбата
в) Да, ще има и народен оркестър
г) Няма ограничения, щом гостите пожелаят
д) Предпочитам да няма народна музика и хора
4.Относно фолклорните ритуали, какви предпочитате?
а) Предпочитам тези в които, има хумор и закачка
б) Прочуствените песни и думи, които трогват
в) Предпочитам да няма
5.Какво мислите за изцяло фолклорните сватби с народни носии в Жеравна, Копривщица или друго подобно място ? (може да посочите повече от един отговор)
а) Би било интересно, но мисля, че е сложно за организация 
б) Би било интересно, но мисля, че е твърде скъпо
в) Бих се замислил върху подобна идея
г) Определено искам такава сватба
д) Не проявявам интерес
е) Харесва ми, но ако съм гост
НА 1 ВЪПРОС - никой от присъстващите не би се лишил от фолклорни обичаи в сватбения си ден,  45 % са отговорили, че искат да включат всички обичаи за които са чували, а 55 %  искат няколко обичаи за тържеството си.
НА 2 ВЪПРОС - 80 % от анкетираните биха желали да има "вземане на булка", 85 % фолклорна група за извеждане, 100 % ще включат скиването на обувката на булката, 100% - захранване с пита, 90 % ритане на менчето, 90 % кумово хоро, 60 % - булчино хоро, 60 % - кумови дарове и ръченица.
НА 3 ВЪПРОС - 25 % - избират за кратко в началото, 25 % без ограничения, 10 % - ще имат дори народен оркестър, 40 % - определат 1/3 от музиката да е фолклорна.
НА 4 ВЪПРОС - 85 % биха желали във фолклорните ритуали да има хумор и закачка, а 15% предпочитат прочувтвените ритуали.
НА 5 ВЪПРОС - 35 % биха искали да само гости на такава сватба, 10 % искат точно такава сватба, 20% биха се замислили върху такава идея, 55% мислят, че е сложно и скъпо като организация и финансиране.
Copyright © 2020 Уеб дизайн от www.creatico.bg